دسته‌بندی: درباره کنفرانس

معرفی کنفرانس

در حال حاضر يكي از دغدغه هاي مهم صنعت کشور عدم وجود سیستم های مبتنی بر فناوری های نوین و همچنین عدم حمايت كافي از

ادامه مطلب »